ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επίσης:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

DOPPLER’S

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΟΞΥΜΕΤΡΑ

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΙ